دریافت فایل فایل برش لیزر تندیس هیهات منا الذله – پرداخت و دانلود آنی

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
نام محصول دانلودی: فایل برش لیزر تندیس هیهات منا الذله

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

فایل برش لیزر تندیس هیهات مناذله (برای اولین بار در فضای مجازی)

همراه با طراحی پایه و عكس تندیس ساخته شده

جهت مراسم مذهبی

سایز تندیس32*30

ضخامت تندیس6 میلیمتر

سایز پایه12*75

لازم به ذكر است در صورتی كه بخواهید ضخامت را تغییر دهید با تغییر ضخامت مستطیل های گیرنده

تندیس درون پایه و تغییر ضخامت آنها به سایز دلخواه می توانید

ادامه مطلب