دانلود پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی (رشته علوم تربیتی) – خرید آنلاین و دریافت

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
عنوان محصول دانلودی:پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی (رشته علوم تربیتی)

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی (رشته علوم تربیتی))) را در ادامه مطلب ببینید
مدیریت عبارت است از
هنر انجام دادن كار به وسیله دیگران ( فالت 1924)
ایجاد محیطی مؤثر برای افراد كه در گروههای رسمی سازمانی فعالیت می كنند ( كونتزواودانل 1972)
هماهنگ سازی منافع انسانی و مادی در جهت تحقق هدفها ( كاست ورزنزویگ1974)
فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل – این فراگرد تبدیل و تغییر را تصمیم گیری می نامیم (فورستر 1972)

ادامه مطلب