فایل پرسشنامه مدیریت دانش (کنراد و نیومن)

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
محقق گرامی،شما با جستجوی پرسشنامه مدیریت دانش (کنراد و نیومن) وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پرسشنامه مدیریت دانش (کنراد و نیومن))شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کنراد و نیومن
تعداد گویه ها 21 سوال با طیف لیکرت پنج درجه
ابعاد خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش

ادامه مطلب